Verkefni og spil frá leikskólum


Myndrænt skipulag og annað hagnýtt efni

   

Leikskóli Lýsing Slóð á verkefni

 

Iðavöllur

Myndrænt skipulag. Hér er hægt að nálgast tilbúið dagskipulag fyrir leikskóla með myndum og orðum. Hægt er að velja um texta með há- eða lágstöfum. Sex myndir saman á blaðsíðu.
Höfundur: Ólöf Jónasdóttir.

 

Myndrænt skipulag

 

Efstihjalli

Myndrænt skipulag. Öll myndasöfnin sett upp í Word, fjórar myndir á síðu tilbúnar til útprentunar. Með myndunum fylgir Excel skjal með lista yfir allar myndirnar og forsíður á myndastokkana.

Til að halda skipulaginu góðu á myndasöfnunum númeraði Sigrún allar myndirnar í hverju þema og merkti þau með límdoppum, sjá mynd hér til hliðar.

Höfundur: Sigrún Aðalheiður. 


Orðasafnið í Word
Orðalisti með myndasafninu í Excel

Myndasafn - 4 myndir saman

 

Árbær

Skráningar á samskiptum við börn. Markmiðið með skráningunum er að bæta samskipti og sjá til þess að öll börn í leikskólanum tengist starfsfólki og fái tækifæri til að að eiga í samskiptum á hverjum degi. Þetta skiptir sérstaklega miklu máli fyrir börn af erlendum uppruna sem mörg hver tala litla eða enga íslensku þegar þau hefja leikskólanámið. 

Við skráningarnar er notaður samskiptahringur. Kennarar meta samskipti sín við börnin á deildinni og raða þeim í hringina eftir því hversu mikil samskipti þeir eiga við börnin, í innsta hring eru börn sem kennarinn hefur mest samskipti við, í miðhring eru börn sem hann hefur töluverð samskipti við og í ysta hring börn sem hann hefur minnst samskipti við. Þegar allir kennarar á deildinni hafa skráð eru hringirnir bornir saman og niðurstöður skráðar. Einnig velta kennarar fyrir sér samskiptum barnanna við önnur börn og skrá hvort þeir telja að barnið sé vinsælt, meðal, týnt/gleymt, hunsað eða hafnað í barnahópnum.

Útfrá niðurstöðunum er gerð áætlun um hvernig auka megi samskipti og nánd kennara við þau börn sem lenda í ysta hringnum. Að sama skapi eru samskipti barnanna innan barnahópsins greind og börnunum veitt aðstoð við að eignast félaga og verða hluti af barnahópnum.

Höfundar: Harpa Kristín og Helga Þórey. 

 

Samskiptahringur og skráningarblað

 

Efstihjalli

 

Orðabók með og án TMT mynda. Myndir og orð á íslensku og pláss fyrir orð á móðurmáli barnsins. Hugmyndina af uppsetningu orðabókarinnar kemur úr námsefninu Ljáðu mér orð neftir Elísabetu Valgerði Magnúsdóttur og Hildi Baldursdóttur. Skjalið kemur á Word formi og því auðvelt að breyta því og aðlaga það að þörfum ykkar barna. Orðabókina er hægt að sækja bæði með og án TMT tákna. 

Höfundur: Sigrún Aðalheiður. 

 

Orðabókin mín 

 

Málræktarleikir, málræktarverkefni
og hugmyndir að málörvun

 

Leikskóli Lýsing Slóð á verkefni

 

Iðavöllur

Hugmyndir að málörvun og skipulagi með orðaþemu. Á Iðavelli er unnið markvisst með orðaþemun og fá börn af erlendum uppruna auka málörvunartíma. Lagt er upp með að allir taki þátt í málörvun barnanna og séu meðvitaðir um hvaða orðaþema er lögð áhersla á hverju sinni.

Gott skipulag styður við málörvunarstarfið, í valmyndinni til hægri er hægt að skoða dæmi um hvernig kennarar á Iðavelli skipuleggja starfið. Áður en nýtt þema hefst fá allar deildir blað með hugmyndum um bækur, sönglög, leiki, smiðjuverkefni, snjallforrit og verkefnavinnu sem ýtir undir og styður við orðanámið.

Allar bækur og annað námsefni sem tengist þemanu er sett í körfu á ákveðinn stað í leikskólanum þar sem efnið er aðgengilegt öllum.

Höfundur: Ólöf Jónasdóttir.

Hugmyndir - málörvun

 

Iðavöllur

Talning. Verkefnaspjöld sem Ólöf á Iðavelli hefur útbúið til að æfa talningu. Það er tilvalið að plasta spjöldin og nota töflutúss til að merkja við hversu margir eru á hverri mynd.

Fjórar myndir saman á blaðsíðu.

Höfundur: Ólöf Jónasdóttir. 

Talning


Iðavöllur

Rímspjöld sem hægt er að nota á fjölbreyttan hátt í málörvun. Fjórar myndir saman á blaðsíðu.

Höfundur: Ólöf Jónasdóttir

Rímspjöld

Iðavöllur

Bingóspjöld. Hægt er að prenta spjöldin út og eru þau til bæði með há- og lágstöfum. Sex myndir saman á blaðsíðu. Bingóspjöldin eru úr eftirfarandi þemum: Athafnir, föt, staðsetningar- og afstöðuhugtök, leiksvæði og veður.

Höfundur: Ólöf Jónasdóttir.

 Bingó

 

Efstihjalli

Búðarleikur. Í leikinn eru notaðir smápeningar. Börnin byrja á því að telja ákveðinn fjölda peninga (alls 20–30, telja þá upphátt) og skiptast síðan á að kaupa sér þá hluti sem þau vilja. Yfirleitt fá þau að kaupa einn hlut í einu en stundum tvo. Punktarnir/talan táknar verð hlutanna.

Þegar peningunum fækkar fara börnin að hugsa út í hverju þau hafa efni á og reyna jafnvel að spara peningana og kaupa ódýra hluti.

Þegar þau eru búin með alla peningana er hægt að vinna á ýmsan hátt með spjöldin sem þau keyptu, t.d. klappa atkvæði, þjálfa nefnuhraða, tala hátt/lágt, búa til gátur, minnisleik o.fl.

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Búðarleikur

 

Efstihjalli

Krakkalýsing. Fyrstu 3 blaðsíðurnar eru skornar niður í strimla, alls 9 stk. og á hverjum strimli eru myndir af 5 börnum. Aftasta síðan er klippt niður og þá er eitt barn á hverri mynd.

Annar aðilinn fær 1 strimil og á að lýsa fyrir hinum hvaða börn eru á strimlinum (byrja þeim megin sem rauða örin er). "Fyrst kemur strákur sem er í svörtum skóm með rauðum reimum, næst kemur stelpa í doppóttum sokkum, o.s.frv."

Hinn aðilinn raðar myndunum þá í rétta röð og strimillinn er síðan borinn saman við í lokin.

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Krakkalýsing

 

Efstihjalli

Litirnir. Myndabók með litum og litaspjöld sem hægt er að nota á fjölbreyttan hátt í málörvunartímum. Bókina er hægt að skoða og spjalla í kringum.

Dæmi um verkefni sem hægt er að nota spjöldin í er t.d. að draga miða og segja hvað maður fékk og hvernig það er á litinn, draga miða og safna fjórum eins myndum sem eru eins á litinn til að fá slag, það er hægt að setja segul á myndirnar og veiða þær og spjalla í kringum þær. Það er hægt að fela myndirnir á víð og dreif í stofunni og leita svo að myndum í ákveðnum lit o.s.frv.

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Litirnir

 

Efsthjalli

Talning og litir. Spjöld til að æfa talningu og liti.

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Talning og litir

 

Efstihjalli

Börn og tónlist er frábær vefur með fullt af skemmtilegum hugmyndum. Hægt er að nota myndirnar úr Orðaleik með sönglögunum skemmtilegu á fjölbreyttan hátt.

Hér er Sigrún Aðalheiður kennari á Efstahjalla í Kópavogi búin að búa til myndrænan stuðning við tvö lög: Ég fór í dýragarð í gær og Sjáðu hestinn minn....

Ég fór í dýragarð í gær - myndaspjöld, ef prentað er báðu megin á blöðin og spjöldin klippt út þá er stafur dýrsins á bakhlið spjaldsins. Nánari útskýrar á laginu/leiknum má finna á börn og tónlist vefnum (sjá hlekk hér til hægri).  

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Ég fór í dýragarð í gær
Lagið á Börn og tónlist

Sjáðu hestinn minn
Lagið á Börn og tónlist

 

Efstihjalli

Bingó sem æfir fleirtölu

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Bingó - fleirtala


Efstihjalli

 

Skemmtileg spil frá Efstahjalla. Hér til hægri má hlaða niður nokkrum skemmtilegum spilum sem Sigrún kennari í leikskólanum Efstahjalla hefur búið til, í möppunum má einnig finna sniðmát sem kennarar geta nýtt til að búa til sín eigin spil.

Höfundur: Sigrún Aðalheiður.

Spilaborð og teningar

Bingó

Drekinn og þjófurinn

Húsdýrin

Sherlok
Sherlok - leiðbeiningar

 

Efstihjalli

Feluleikur. Gluggar sem hægt er að prenta út og leggja yfir myndir. Út frá þeim má spjalla um hvað gæti leynst á bak við. Smellið á slóðina hér til hægri til að sjá myndir af verkefninu.

 

Feluleikur

 

Árbær

Tilfinningar. Börnin fá plöstuð spjöld með tilfinningum og eiga að teikna mynd af þeirri tilfinningu sem er á spjaldinu og velta jafnframt fyrir sér af hverju tilfinningin er til staðar. Hvað gæti hafa komið fyrir? Smellið á slóðina hér til hægri til að sjá myndir af verkefninu.

 

Tilfinningar